Lite fakta om Mekia

Mekia är en verkstad som ligger på Fotö, i Göteborgs norra skärgård. Mekia startades 1975 av Thore Carlsson och Kurt Andersson och dess huvudsakliga syssla var att reparera fiskebåtar. Anledningen till att de startade verkstaden på Fotö var att där fanns många fiskebåtar och det betydde att det var  mycket jobb att utföra.

I början av 80-talet utvecklade de ett redskap som användes för att få en större öppning på trålen och kunna fånga mer fisk så kallade "lämmar". De redan befintliga var tillverkade i trä, men Mekia utvecklade en variant i stål som skulle vara effektivare. De lyckades med detta och det blev ett rejält uppsving för verkstaden, de kallade sitt redskap för "Fotö Trålbord". Trålborden som de tillverkade blev ett måste för varje fiskare och resulterade i mycket arbete för verkstaden.

Efter nästan 20 år av att reparera fiskebåtar och bygga trålbord byggdes Fotöbron som öppnade nya möjligheter för Mekia. Vid sidan av fiskebåtarna började man arbeta mot byggbranschen. Sedan dess har det byggts trappor, balkonger, räcken, monterats balkar och mycket mycket mera. 

Februari 2008 tog Roland Jansson tillsammans med sonen Simon Jansson över Mekia och har tänkt att i huvudsak fortsätta med samma inriktning på verksamheten som innan, men att utöka med en hall att förvara båtar i.

Åren går och verksamheten utökas det har köpts in Kantpress, ny plåtsax, maskiner för att svetsa PE-rör, rörbock, bandsågar och senaste tillskottet en vattenskärmaskin.
Det har även byggts ny brygga för att öka tillgängligheten för båtar.

Vi som jobbar på Mekia

Roland Jansson


        Simon Jansson


     David Gärdeborn

Här svetsar Roland igen hålet efter en stor lucka som vi gjort mindre, nere på däcket ombord på Rigel.

 

En kraftig lindragare tillverkad  på Mekia.

 

För Bryggdetaljer kolla fliken produkter/Bryggdetaljer